ایجاد کاربری جدید ورود به سیستم
نرم افزار حسابداری دهیاری
       
نرم افزار حسابداری دهیاری چکاد با بهره مندی از ویژگی هایی از قبیل آفلاین و آنلاین ، اخذ گزارشات استانی ،شهرستانی ، بخشی و دهیاری ،سرفصل مطابق با بودجه دهیاری ها،گزارشات متنوع دفاتر و ترازها،افتتاحیه و اختتامیه بصورت اتوماتیک و زیر سیستم هایی برای بودجه نویسی ، کنترل بودجه ، کنترل و چاپ دسته چک و چاپ سند هزینه قطعی و صورت ریز اقلام مصرفی با 8 فرم در بیش از 6000 دهیاری کشور مورد استفاده قرار گرفته است .
       
دانلود کاتالوگ محصول
نرم افزار حسابداری دهیاری
 • Collapse
  مشخصات سيستم حسابداري پايه
  • امکان تعريف سرفصل حساب ها درسطح گروه ،کل، معين ، تفصيلي 1 ،تفصيلي 2
  • امکان ثبت سند حسابداري در سه نوع پيش نويس ، موقت ، قطعي
  • امکان تعيين زيرنويس سند وگزارشات با محدوده تاريخي
  • درج سند خالي مابين اسناد ، شماره گذاري مجدداسناد ، ثبت و برگشت ثبت يکجاي اسناد
  • امکان دسترسي از سند به تعريف حسابها،دفاتر حسابها
  • امکان افتتاح و بستن حسابها بصورت اتوماتيک
  • چاپ سند با انواع فرمتها از جمله فرمت دهياري ها ، مطابق با رديف سند ، سطح کل ، سند ماهيانه
  • کنترل ماهيت حسابها در طي دوره در سند حسابداري
  • گزارش دفاتر روزنامه،کل ،معين،تفصيلي با ايجاد محدوديتهاي متنوع
  • گزارش تراز آزمايشي کل ، معين ، تفصيلي با فرمت 2 ، 4 ، 6 ، 8  ستوني با ايجاد محدوديتهاي متنوع
 • Expand
  مشخصات زير سيستم هاي ويژه
  • امکان تعريف سرفصل هاي وابسته در سطح گروه و زير گروه
  • امکان چاپ سند هزينه در سند حسابداري
  • گزارش دفاتر حساب هاي وابسته با ايجاد محدوديتهاي متنوع
  • گزارش تراز آزمايشي حساب هاي وابسته با فرمت 2 ، 4 ، 6 ، 8  ستوني با ايجاد محدوديتهاي متنوع
 • Expand
  مشخصات زير سيستم کنترل و چاپ دسته چک
  • تعريف دسته چک براي هريک از حساب جاري بانکها
  • کنترل دسته چک و پيشنهاد آخرين شماره دسته چک درسند حسابداري
  • گزارش از وضعيت دسته چکها و امکان ابطال چک
  • چاپ چک و طراحي انواع چکها توسط خود کاربر
 • Expand
  مشخصات زير سيستم بودجه نويسي و کنترل بودجه
  • امکان ثبت بودجه پيشنهادي درآمد ها و هزینه های جاری با درج اتوماتيک مبالغ دوره هاي قبل
  • امکان ثبت بودجه پيشنهادي هزينه هاي عمراني  مطابق با مشخصات مندرج در فرم شماره 7
  • امکان مصوب نمودن بودجه پيشنهادي يکجا و يا تک تک
  • امکان ثبت متمم و اصلاحيه بودجه
  • کنترل اعتبارات در سند حسابداري طبق بودجه و اصلاح و متمم مصوب داراي 3 حالت ، عدم کنترل ، پيغام ، خطا
  • تهيه دفتر اعتبارات با درصد هزينه شده اعتبارات
  • تهيه تفريغ بودجه براساس فرم ها و بخشنامه هاي دهياري
  • گزارش عملکرد آمار درآمد و هزينه
  • امکان ارسال بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه به Excel برای آپلود در سایت بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریها
 • Expand
  مشخصات عمومي
  • استفاده از کريستال ريپورت 2008 در گزارش سازي</